ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

Бухоблік та оподаткування

16 серпня

Внимание! Обновили план-график проверок ГФС

Скачати оновлений План-графік податкових перевірок на 2019 рік

По состоянию на 15.08.2019 изменили:

 • раздел III «Документальные плановые проверки физических лиц» с учетом корректировки;
 • раздел IV «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с учетом корректировки.

По материалам ГФС

Як відобразити результати податкової перевірки Олена СЕРДЮК,експерт МСFR Головбух Податківці донарахували підприємству податок на прибуток. Продемонструємо на прикладі, як це показати в бухобліку та податковій звітності Як показати в бухобліку

16 серпня

ТОП-5 ошибок при представлении уточняющих расчетов к декларации по НДС

Фискалы выделили пять самых распространенных ошибок, которые допускают плательщики при представлении уточняющих расчетов к декларации по НДС.

Ошибка 1. Налогоплательщики, которые самостоятельно выявляют занижение НДС-обязательства, забывают начислить и уплатить штраф в размере 3%.

Такой штраф уплачивай до представления уточняющего расчета.

Ошибка 2. Неправильно отражают в декларации по НДС строку 16.2, а именно увеличивают/уменьшают остаток отрицательного значения по результатам представленных уточняющих расчетов.

Значение графы 6 строки 21 уточняющего расчета (как увеличение, так и уменьшение) учитывайте в строке 16.2 декларации за отчетный период, в котором представили такой уточняющий расчет.

Ошибка 3. Неправильно заполняют таблицу (расшифровку) к декларации по НДС.

Следует указывать уточняющие расчеты, которые включили в эту декларацию.

Ошибка 4. В декларации по НДС декларируют отрицательное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита (стр. 19). Однако при представлении уточняющего расчета вместо того, чтобы перенести значение строки 19 из декларации НДС в уточняющий расчет, переносят его в строку 18 «Положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного».

Ошибка 5. Представляют пустые уточняющие расчеты.

В этом случае плательщик сознательно декларирует отсутствие деятельности за уточняющий месяц. В данном случае для налоговиков есть множество вариантов для проверок.

По материалам Офиса крупных налогоплательщиков ГФС

Як заповнити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ Наталія Товченик,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ Усі рядки УР дублюють відповідні рядки декларації з ПДВ, крім двох... Як виправляти помилки

16 серпня

Чи потрібна довідка-розрахунок від ДФС, якщо ФОП отримує декретні від ФСС

 Допомога по вагітності та пологах: як нараховувати й оподатковувати

Сума допомоги по вагітності та пологах, що нарахував Фонд соцстраху на користь ФОП-єдиноподатника, не є базою нарахування ЄСВ.

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 453 (Порядок № 453), регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати на які нараховують ЄСВ.

Отже, довідку-розрахунок, форму якої затвердив Порядок № 453, погоджує орган доходів і зборів платникам, які є роботодавцями.

При цьому, Порядок № 453 не передбачає погодження контролюючим органом довідки-розрахунку, якщо ФОП-єдиноподатник отримує допомогу по вагітності та пологах від ФСС.

 Лист ДФС від 09.08.2019 № 3723/С/ІПК/08-01-13-02-08

ФОП іде в декрет Тарас ШАРИЙ,Керівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus)) Підприємці є одночасно і страхувальниками, і застрахованими особами. Незалежно від того, чи отримали дохід, вони сплачують «за себе» ЄСВ. Тож чому б не отримати матеріальне забезпечення з Фонду соціально страхування? Ми допоможемо це реалізувати! Як отримати кошти з Фонду

 

16 серпня

Чи оподатковують оплату за роботу у вихідні дні

Як компенсувати роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.

Розрахунок податкових зобов’язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводить податковий агент (у тому числі роботодавець, ПФУ).

Отже, доходи, нараховані працівнику у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплат, у тому числі оплата за роботу у вихідні дні, оподатковують ПДФО та військовим збором у загальному порядку.

За матеріалами ГУ Держпраці у Львівській області

Затримали виплату зарплати — компенсуйте

16 серпня

У декларації з прибутку зазначайте яку фізвітність подаєте

Зразок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємствСКАЧАТИ

До річної декларації з податку на прибуток (Декларація) подають відповідну річну фінзвітність, а саме:

 • Баланс;
 • Звіт про фінансові результати;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Звіт про власний капітал;
 • Примітки до річної фінансової звітності.

Платники податку на прибуток — мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства подають разом з квартальною або річною Декларацією скорочену фінзвітність у складі Балансу і Звіту про фінрезультати (за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс). Це не стосується підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Підтвердженням подання фінзвітності разом з Декларацією є позначка «+» у:

 • Декларації у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків»;
  та
 • таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

Позначку проставляйте у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінзвітності, яку подаєте разом з Декларацією.

За матеріалами ГУ ДФС у Київській області

П’ять пам’яток зі звітності, які знадобляться всім

Ми підготували для вас пам’ятки, які спростять роботу і врятують від штрафів. Перевірте за ними свої звіти, перш ніж здавати до податкової. Дізнайтеся, де ризикуєте помилитися

Скачати пам’ятки

16 серпня

ТОП 5 помилок під час подання уточнюючих розрахунків до декларації з ПДВ

 

Фіскали виділили п’ять найпоширеніших помилок, яких припускаються платники у разі подання уточнюючих розрахунків до декларації з ПДВ.

Помилка 1. Платники податків, які самостійно виявляють заниження ПДВ-зобов’язання, забувають нарахувати та сплатити штраф у розмірі 3%.

Такий штраф сплачуйте до подання уточнюючого розрахунку.

Помилка 2. Неправильно відображають у декларації з ПДВ рядок 16.2, а саме збільшують/зменшують залишок від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків.

Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховуйте у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подали такий уточнюючий розрахунок.

Помилка 3. Неправильно заповнюють таблицю (розшифровку) до декларації з ПДВ.

Маєте зазначати уточнюючі розрахунки, що включили до цієї декларації.

Помилка 4. У декларації з ПДВ декларують від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту (р.19). Проте, під час подання уточнюючого розрахунку, замість того, щоб перенести значення рядка 19 з декларації ПДВ до уточнюючого розрахунку, переносять його до рядка 18 «Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного».

Помилка 5. Подають порожні уточнюючі розрахунки.

У цьому випадку платник свідомо декларує відсутність діяльності за місяць, що уточнює. Тут для податківців є багато варіантів для перевірок.

За матеріалами Офісу великих платників податків ДФС

Як заповнити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ Наталія Товченик,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ Усі рядки УР дублюють відповідні рядки декларації з ПДВ, крім двох... Як виправляти помилки

16 серпня

Змінять форму митної декларації М-16

Приклад заповнення митної декларації СКАЧАТИ

Оприлюднили проект постанови КМУ, що вносить зміни до:

 • постанови КМУ «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів» від 21.05.2012 № 461
 • постанови КМУ «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» від 21.05.2012 № 450.

Проект передбачає:

 • використовувати митну декларацію (МД) на бланку єдиного адміндокумента. Через зміни принципу визначення бази оподаткування митними платежами згідно із Митним та Податковим кодексом України (ПК) для товарів, що ввозять на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях для одержувачів — юросіб або ФОП;
 • оновити форму МД М-16, яку застосовують для декларування товарів, що пересилають через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях для громадян;
 • доповнити новими товарами перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюють за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений постановою Кабміну від 21.05.2012 № 461. У т. ч. тими, з яких справляють акцизний податок згідно із змінами, внесеними до статті 215 ПК після набрання чинності постанови КМУ від 21.05.2012 № 461.

За матеріалами Мінфіну

Як визначити базу оподаткування ПДВ для експортних операцій

16 серпня

Увага! Оновили план-графік перевірок ДФС

Скачати оновлений План-графік податкових перевірок на 2019 рік

Станом на 15.08.2019 змінили:

 • розділ ІІІ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» з урахуванням коригування;
 • розділ IV «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням коригування.

За матеріалами ДФС

Як відобразити результати податкової перевірки Олена СЕРДЮК,експерт МСFR Головбух Податківці донарахували підприємству податок на прибуток. Продемонструємо на прикладі, як це показати в бухобліку та податковій звітності Як показати в бухобліку

16 серпня

Юрособа хоче cтати спрощенцем: що врахувати під час формування статуту

 Як працюватимуть єдиноподатники у 2019 році

Платниками єдиного податку не можуть бути підприємства:

 • у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать іншим підприємствам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%. Частка засновників у розмірі не менше 75% статутного капіталу юрособи, яка обирає спрощену систему оподаткування, має належати саме підприємствам — платникам єдиного податку;
 • у яких статутний фонд не сформовано (дорівнює нулю) і які мають одного або декілька засновників — юридичних осіб, що не є платниками єдиного податку;
 • неприбуткові організації.

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

Чому важливо відстежувати чисті активи Выктор ОНИЩЕНКО,бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів Недоліміт чистих активів перешкоджає провести операцію і навіть загрожує існуванню підприємства. Проте ані Цивільний кодекс, ані спеціальні закони не роз’яснюють порядок розрахунку чистих активів. Поміркуємо, на що впливає їх величина Як розрахувати чисті активи

15 серпня

Як формуватимуть Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складівСКАЧАТИ Зразок Акцизної накладної на реалізацію суб’єкту господарювання-неплатнику форми «П»СКАЧАТИ

Оприлюднили проект наказу, який затверджує Порядок створення та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі — Перелік).

Такі транспортні засоби включатимуть до Переліку автоматично за підставою:

 • даних акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН, коли транспортний засіб реєструють як акцизний склад пересувний у СЕАРП та СЕ;
 • заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового;
 • митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом.

Не включать до Переліку відповідний транспортний засіб, якщо заявник:

 • порушив вимоги електронного документообігу;
 • не дотримав форму заявки, порядку її заповнення або зазначив період переміщення пального/спирту етилового, що перевищує 30 днів;
 • не перебуває на обліку в контролюючих органах;
 • є платником акцизного податку;
 • не експлуатує пункт розвантаження пального, зазначений у заявці.

За матеріалами Мінфіну

Пересувний акцизний склад Денис ПЕТРИГА,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, САР, DipFM, DipMA Реєстрація транспортного засобу як акцизного складу пересувного є тимчасовою. Такий статус бензовози, цистерни тощо отримуватимуть автоматично, якщо їх зазначили в акцизній накладній... Як зареєструвати

15 серпня

Робота у святковий день: за яких умов надають інший день відпочинку

Як оплачують роботу у вихідні, святкові й неробочі дні

Держпрці встановило, що підприємство не оплатило працівникам роботу у святкові і неробочі дні у подвійному розмірі. Відповідно був нарахований штраф.

Цю справу розглянув Верховний Суд (ВС) за касаційною вимогою Держпраці. В ній контролери зазначили, що працівникам підприємства не змогли надати інший день відпочинку, оскільки, вони одержують місячний оклад. Та робота у святкові і неробочі дні провадилася у межах місячної норми робочого часу. А відтак, якщо надати день відпочинку за таку роботу, то не буде повністю відпрацьована встановлена норма робочого часу.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій не встановлено обставин справи (з перевіркою їх належними, допустимими, достовірними і достатніми доказами) щодо того, чи здійснювалась працівниками робота у святковий чи неробочий день у межах місячної норми робочого часу, або ж понад таку норму.

ВС послався на постанову Пленуму ВС «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13, в якій йдеться, що працівникам, які залучались до роботи у святковий чи неробочий день, її оплачують за години, відпрацьовані в ці дні:

 • відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
 • працівникам, чия праця оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної такої ставки;
 • працівникам, які отримають місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо ця робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної такої ставки, якщо цю норму було перевищено.

На бажання працівника, який працював у святковий або неробочий день, можна надати інший день відпочинку за умови, що робота в цей день виконувалась понад установлену місячну норму робочого часу.

Отже, у разі, залучення до роботи у святковий чи неробочий день працівників, які одержують місячний оклад, таку роботу оплачують у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, лише якщо ця робота провадилась з перевищенням місячної норми робочого часу. При цьому, у разі виконання зазначеними працівниками роботи у святковий чи неробочий день, однак, у межах місячної норми робочого часу, інший день відпочинку не надають, оскільки це спричинить зменшення встановленої їм норми робочого часу.

ВС задовільнив касаційну скаргу Держпраці.

Постанова ВС від 24.07.2019 № 817/2367/16

Компенсація за роботу у святкові та неробочі дні Як оплатити

15 серпня

Чи можна відкликати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування

 Спрощена система оподаткування у 2019 році

Податковий кодекс України (ПК) не передбачає можливість відкликати суб’єктом господарювання подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

Можна відмовитись від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку нового календарного кварталу (року). Для цього подайте до контролюючого органу заяву.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування. Йдеться про перехід на сплату інших податків і зборів, визначених ПК, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подали заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (п. 298.2.2 ПК).

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

Міграція між системами оподаткування

Систему оподаткування суб’єкти господарювання обирають на власний розсуд. Якщо згодом розуміють, що для їх бізнесу вона не підходить, — переходять на іншу. Яку звітність і в які строки подавати, коли змінюєте систему, — читайте далі

Коли яку звітність подати

15 серпня

ФОП-загальносистемник оплатив послуги страхування: чи будуть витрати

 Витрати фізичної особи — підприємця на загальній системі

Перелік витрат, що пов’язані з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування встановлює пункт 177.4 Податкового кодексу України. Він не містить витрат на страхування, що пов’язані з веденням господарської діяльності.

Тому, вартість оплачених послуг страхування, які пов’язані з веденням господарської діяльності, не включають до складу витрат ФОП-загальносистемника.

За матеріалами ГУ ДФС у Луганській області

Як списати витрати на страхування авто та чи сплачувати податки Олена СЕРДЮК,експерт МСFR Головбух Якщо маєте авто, вам не уникнути витрат на страхування. А якщо забажаєте покрити більше ризиків, застрахуєте його ще й добровільно. Коли визнавати витрати на оплату поліса та що з податками, розглядаємо у статті. Як оподаткувати страхування

15 серпня

Змінили списки робіт, професій для пенсії за віком на пільгових умовах

 Хто має право на пільгову пенсію

14.08.2019 Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2019 № 461».

Цим документом уточнили списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Також це дасть змогу уникнути різних підходів до їх практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій і установ.

За матеріалами Мінсоцполітики

Відпустка і державна допомога батькам тяжкохворих дітей

Коли хворіє дитина, єдина мета батьків — допомогти, врятувати, повернути до життя. А для цього потрібно бути поруч із дитиною. Донедавна батькам у таких випадках доводилося звільнятися з роботи. Тепер законодавство дозволяє роботодавцям надавати тривалу відпустку без збереження зарплати.

Право на соцгарантії15 серпня

В який строк маєте ознайомити працівника із графіками змінності

 

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначають правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності (ст. 57 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників конкретного підприємства встановлює роботодавець у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.

Фахівці міністерства нагадують, що зараз є чинні Типові правила від 20.07.84 № 213. Йдеться про частину, що не суперечить Конституції і законам України.

Графіки змінності доводять до відома працівників не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію (п. 13 Типових правил ).

 Лист Мінсоцполітики від 09.07.2019 № 799/0/204-19

Відмовити чи погодитися, коли працівник прохає…

15 серпня

Які документи має подати іноземець-біженець щоб отримати картку платника податку

Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцемСкачати Лайфхак від ДФС для новостворених ФОПСкачати презентацію

Підготували зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822.

Відтепер для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру фізосіб - платників податків використовують дані документа, що посвідчує особу. Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, це:

 • копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;
 • довідка про звернення за захистом в Україні

Наказ набере чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

 Наказ Мінфіну від 10.07.2019 № 294

Документи для створення ТОВ

15 серпня

Ліквідують Державну екологічну інспекцію

 Екологічні перевірки: що шукатимуть інспектори

Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України (ДЕІ). Натомість з’явиться Державна природоохоронна служба.

Нова структура передбачає створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Східного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ.

За матеріалами Урядового порталу

15 серпня

Роботодавець надав путівку дитині працівника: що з ПДФО

 Які податкові наслідки путівки коштом роботодавця

Вартість путівки, яку безоплатно надав роботодавець для оздоровлення дитини, звільнена від обкладення ПДФО та військовим збором за умови, якщо:

 • путівку надали на відпочинок, оздоровлення, лікування або реабілітацію на території України;
 • путівку надали працівнику підприємства або членам його сім’ї першого ступеня споріднення;
 • роботодавець, що надав путівку, є платником податку на прибуток;
 • вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінзарплати.

Путівку, що звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором, надають один раз на рік.

За матеріалами ГУ ДФС у Харківській області

Як облікувати й оподаткувати путівку коштом підприємства

14 серпня

Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки: чи є мінімальною гарантією в оплаті праці

 Як компенсувати невикористану відпустку

Апеляційний суд вважає, що грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки не належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та КЗпП).

Отже, немає підстав для штрафу, який передбачений абзацом 4 частини 2 статті 265 КЗпП України, оскільки, допущене ФОП порушення не підпадає під визначення недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

 Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 31.07.2019 у справі 440/4123/18

Як замінити невикористану відпустку грошима

Часто працівникам не вдається відгуляти відпустку в повному обсязі. Тож вони просять видати їм гроші замість відпочинку. Ваші колеги поділилися способами, до яких вдаються, щоб задовольнити такі прохання. А також оцінили їх за ступенем ризику.

5 способів

14 серпня

Підготували зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

 

ЗРАЗОК заповнення реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВСКАЧАТИ

Розмістили проект наказу Мінфіну щодо змін до положення про реєстрацію платників ПДВ (далі — Положення).

Положення хочуть доповнити нормами, за якими ДФС оприлюднюватиме на власному веб-порталі разом із даними з реєстру платників ПДВ додаткову інформацію про виникнення у платника ПДВ підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ.

Така інформація сприятиме упередженню проведення платниками ПДВ господарських операцій із особами, які припинили свою діяльність або обрали спрощену систему оподаткування.

Також проект покращує алгоритм формування індивідуального податкового номера платника ПДВ для ФОП з метою ідентифікації її першої та повторної реєстрації як платника ПДВ. У тому числі для підприємців, стосовно яких до Єдиного державного реєстру юросіб, ФОП та громадських формувань внесли серію (за наявності) та номер паспорта (номер паспорта громадянина України у формі id-картки).

Крім цього розширять коло осіб, уповноважених платником ПДВ подавати до контролюючого органу запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ. Зокрема, подати такий запит може особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку.

За матеріалами ДФС

Несвоєчасна реєстрація платником ПДВ: чи вдасться уникнути штрафів Наталія ТОВЧЕНИК,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ Підприємство — перевищило поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ і не встигло своєчасно зареєструватися. Чим це йому загрожує і чи вдасться уникнути відповідальності? Чим загрожує

14 серпня

Постачальник «на півдорозі» повертає товар собі: чи складати РК

Бухоблік повернення товару

Якщо під час доставки товару перевізником покупцю постачальник передумав продавати цей товар і він був повернутий на склад покупця, або товар переадресували іншому покупцю, він складає розрахунок коригування до податкової накладної (ПН), складеної за операцією з постачання такого товару.

У такому випадку до ПН, складеної на дату початку передачі товару постачальником перевізнику для доставки.

 Лист ДФС від 08.08.2019 № 3692/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Як відкоригувати ПДВ у разі повернення авансу чи товару

14 серпня

Назва контрагента в ПН: малими чи великими літерами

Зразок заповнення ПН у разі продажу товарівСкачати Зразок заповнення ПН на продаж послугиСкачати Зразок заповнення ПН на імпортований товарСкачати

Реквізит «повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи», який є обов’язковим, має відповідати формулюванню у статутних документах та не має містити інших даних.

При цьому Податковий кодекс України не регламентує розмір літер (великі/малі), який використовують під час складання податкової накладної (ПН).

Отже, якщо реквізит ПН відповідає назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, а використання певного розміру літер (великі/малі) не обумовили статутними документами платника податку, то інший розмір літер не є помилкою під час складання ПН (ЗІР, категорія 101.14).

 Лист ДФС від 31.07.2019 № 3586/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Податкова накладна: складаємо і заповнюємо правильно

Платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Покроковий алгоритм

14 серпня

Мінфін планує упорядкувати П(С)БО та інструкцію з Плану рахунків бухобліку

 Відмінність П(С)БО та МСФЗ

Мінфін підготував проект наказу, що вносить зміни до:

 • П(С)БО 7 «Основні засоби». Вилучать розділ «Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами». Також у розділі «Переоцінка основних засобів» вилучать норму, згідно якої первісну (переоцінену) вартість об’єкта основних засобів можна збільшити на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством;
 • П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та 9 «Запаси». Вилучать розділ «Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами»;
 • П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Уточнять, що довгострокову дебіторську заборгованість, відображають в балансі за її теперішньою вартістю. Вилучать слова «на яку нараховуються проценти».
 • П(С)БО 11 «Зобов’язання». Вилучать зобов’язання, на які нараховують відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Такі забов’язання слід розглядати як довгострокове за умови, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінзвітності є угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове. Також у примітках до фінзвітності наведуть інформацію про перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язання», «Інші поточні зобов’язання».
 • Інструкції про застосування Плану рахунків бухобліку. У розділі «Клас 5. Довгострокові зобов’язання» уточнять, що рахунки цього класу призначили для обліку даних та узагальнення інформації про:
 • заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу);
 • заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків). Вилучать слова «на які нараховуються відсотки»;
 • суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки;
 • заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

За інформацією Мінфіну

 

14 серпня

Пояснили зміни у Звіті про контрольовані операції

 Звіт про контрольовані операції: як подати і заповнити

Мінфін оновив Звіт про контрольовані операції (Звіт) та Порядок його складання, затверджений наказом Мінфіну від 10.06.2019 № 242.

До таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» додали новий підсумковий рядок загальної суми контрольованих операцій із контрагентом.

Внесли зміни до форми Інформації про пов’язаних осіб та до кодування ознак пов’язаності осіб.

Під час заповнення оновленого Звіту маєте:

 • зазначати повну назву нерезидента у разі здійснення господарських операцій (у т. ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні;
 • записувати дату проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема, дату отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва в графах 14 і 15 додатка до Звіту;
 • надавати інформацію, що заповнили за встановленою формою (крім кодів 512-515 та 517-518) у разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» разом із додатком. В інформації про пов’язаність осіб зазначайте номер додатка, до якого його надаєте;
 • зазначити реквізити документа, за підстави якого проводили контрольовану операцію, в графах 7 і 8 додатка до Звіту, якщо її здійснювали без контракту (договору);
 • проставляти «0» у графі 16 додатка до Звіту, за умови, якщо ви нерезидент, що фінансує поточну діяльність постійного представництва в Україні в грошовій формі. Якщо таке фінансування в грошовій формі є предметом контрольованої операції, то в графі 17 додатка до Звіту записуйте суму фінансування у валюті операції.

Наказ чинний з 09.08.2019.

За матеріалами Офісу великих платників податків ДФС

14 серпня

Як обмінятись розрахунками коригування акцизної накладної

ДФС повідомляє про можливість обміну розрахунками коригування акцизної накладної форми «П» (JF1203301) та «С» (JF1203501) за допомогою «WEB-сервісу обміну документами та квитанціями з приймальним шлюзом» (протокол SOAP).

Він розміщений за адресою: http://217.76.198.151/WebSrvGate/gate.asmx.

За матеріалами ДФС

Паливна акцизна накладна Денис ПЕТРИГА,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, САР, DipFM, DipMA Які загальні правила заповнення акцизної документації та як без помилок скласти акцизну накладну... Як заповнювати

 

 

14 серпня

Порядок обліку платників ЄСВ уточнять: обговорення проекту триває

 Як членам фермерського господарства ставати на ЄСВ-облік

Оприлюднили проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Документ уточнює порядок обліку в контролюючих органах членів фермерських господарств. Зокрема, визначили, що взяття на облік членів фермерських господарств здійснюватимуть на підставі поданої до контролюючого органу заяви за ф. № 12-ЄСВ та підтвердних документів щодо дати набуття членства у фермерському господарстві.

У частині зняття з обліку членів фермерських господарств виключили норму щодо надання органами ПФУ та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування контролюючому органу довідок про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за ф. № 8-СК.

Також проект наказу встановлює особливості обліку фізосіб, які зареєстровані як підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність.

Такі фізособи обліковуватимуть як ФОП з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, яка встановлюється на підставі:

 • заяви за ф. № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності поданої до контролюючого органу;
  або
 • відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності;
  або
 • заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588.

Ще проект наказу уточнює документи, які необхідно подати до контролюючого органу платникам ЄСВ, на яких не поширена дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, у разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності.

За матеріалами ДФС

Спрощена чи загальна система оподаткування

14 серпня

Змінять Порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків

 Відкриття юрособою рахунку в банку

НБУ запронував унормувати низку питань, пов’язаних із порядком відкриття та закриття рахунків клієнтів банків, відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, пропонують встановити порядок:

 • відкриття банками спеціального рахунку для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника — юридичної особи;
 • відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника — фізичної особи (ФОП);
 • відкриття рахунків суб’єктам господарювання, що не мають рахунків у цьому банку, на підставі поданих його представником (фізособою, яка вже має в цьому банку рахунок, відкритий для власних потреб, ідентифіковану та верифіковану банком і сформовану справу з юридичного оформлення цього рахунку) за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом цього представника;
 • закриття банками поточних рахунків ФОП, який припинив підприємницьку діяльність, якщо на його рахунку немає залишку коштів;
 • здійснення банком зміни рахунків клієнта — фізособи, яка припинила свою підприємницьку діяльність та має залишок коштів на рахунках.

Такі норми містить проект постанови НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів».

За матеріалами Національного банку України

Діє нова Інструкція про відкриття рахунків

14 серпня

Розробили акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового

 Акцизний податок — 2019

Мінфін затвердив:

 • форму акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового (далі — Акт);
 • Порядок заповнення та подання даного акту.

Акт складає особа, яка є платником податку — виробником спирту етилового та здійснює його реалізацію, щодо обсягів залишку спирту етилового, наявних у місцях зберігання спирту та ємностях для його транспортування.

Складають Акт окремо по кожному акцизному складу/пересувному акцизному складу.

В Акті зазначайте обсяги залишку спирту етилового станом на 00:01 01.07.2019. Обсяги залишку спирту етилового в Акті проставляйте в декалітрах та в декалітрах безводного спирту, приведених до 20°C, з округленням до двох знаків після коми.

Акт підписують:

 • керівник платника податку або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухобліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;
 • представник контролюючого органу на акцизному складі.

На пересувному акцизному складі Акт підписує представник контролюючого органу на акцизному складі, з якого відвантажили спирт етиловий на такий пересувний акцизний склад.

До контролюючого органу за основним місцем обліку Акт подавайте в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Якщо в Акті немає показників, що передбачає форма, контролюючий орган може не прийняти такий Акт. Відомості, наведені в Акті, мають підтверджувати первинні документи та дані бухобліку.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 Наказ Мінфіну від 09.07.2019 № 291

13 серпня

Чи може ФОП-спрощенець торгувати цигарками

 Як заповнювати заяву на видачу ліцензії на підакцизні товари

ФОП, який здійснює продаж підакцизних товарів, не може бути платником єдиного податку першої-третьої групи (п. 291.5 Податкового кодексу України.

До підакцизних товарів належать, зокрема, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Зазначену діяльність можна здійснювати на загальній системі оподаткування. Але маєте отримати ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та зареєструватися платником акцизного податку.

 Лист ДФС від 07.08.2019 № 3676/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

ТОП-4 порушень правил торгівлі алкоголем та сигаретами

13 серпня

Безготівкові розрахунки в особливий період: з 10 серпня діє новий порядок

 Обмеження готівкових розрахунків

Нацбанк виклав у новій редакції Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті в особливий період, затверджене постановою НБУ від 23.12.2003 № 577.

Залежно від рівня ризику для банківської системи, масштабу загрози, інших факторів визначають три етапи функціонування особливого періоду.

Банки в умовах першого етапу особливого періоду здійснюють розрахунки через систему електронних платежів НБУ в порядку, установленому нормативно-правовим актом НБУ, який регулює безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

НБУ в умовах другого етапу особливого періоду має право прийняти рішення про обмеження, зупинення здійснення безготівкових розрахунків у банках, які зареєстровані (або мають відокремлені підрозділи) у місцевостях, у яких ввели воєнний стан.

НБУ в умовах третього етапу особливого періоду в разі введення воєнного стану на всій території України приймає рішення щодо здійснення безготівкових розрахунків тільки через визначені уповноважені банки.

НБУ визначатиме перелік уповноважених банків і щороку (або за потреби) уточнюватиме цей перелік.

Постанова чинна з 10.08.2019.

 Постанова НБУ від 06.08.2019 № 103

Чим підтвердити безготівкові розрахунки