Усі статті номера
стаття 21 із 30
Не прочитано
15
квітень 2018року
запитання — відповідь

Виплата заробітної плати з отриманої готівки

Відповіді надано із Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу


Чи можна виплатити заробітну плату із готівки, яка надійшла в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду?

 

На виконання статті 33 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правлінням Національного банку України постановою від 29.12.2017 № 148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення № 148).

Підпунктом 4 пункту 3 розділу I Положення № 148 визначено, що готівкова виручка (готівка) — сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Виплати, пов’язані з оплатою праці — виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держстату від 13.01.2004 № 5 (пп. 1 п. 3 розд. I Положення № 148).

Згідно з пунктом 17 розділу II Положення № 148 суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у т. ч. готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

При цьому пунктом 6 розділу II Положення № 148 визначено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема з фізичними особами — у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн уключно. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи.

Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в т. ч. на отриману/повернуту фінансову допомогу та внески до статутного фонду.

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (абзац 2 п. 18 розд. II Положення № 148).

Враховуючи вищевикладене, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, зокрема в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду, для виплати заробітної плати діючим законодавством не встановлено. При цьому зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат.

(Категорія 109.15)

Виправлення показників додатка ТЦ до Декларації з податку на прибуток
№ 15, 2018
Оприбуткування готівки, яку отримали з корпоративної чи особистої картки